Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1837-1932)

Titel Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1837-1932)
Autor*in Καραμανωλάκης, Βαγγέλης
Ort Αθήνα
Verlag Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας/Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung