Ιστορική Εισαγωγή εις τας πηγάς του Ελληνικού Δικαίου

Titel Ιστορική Εισαγωγή εις τας πηγάς του Ελληνικού Δικαίου
Autor*in Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι.
Buchtitel Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Αντιχάρισμα στον Νικόλαο Ν. Πανταζόπουλο (Τεύχος Α΄)
Band ΙΘ'
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag χ.ε.
Datum 1986
Seiten 3-132
Weiteres Πανεπιστημιακαί παραδόσεις, 1η έκδ., Αθήνα, 1953, τελευταία ανατύπωση 1979.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung