Ο Γύζης στην Τήνο, 100 χρόνια από τον θάνατο του καλλιτέχνη

Titel Ο Γύζης στην Τήνο, 100 χρόνια από τον θάνατο του καλλιτέχνη
Herausgeber*in Διδασκάλου, Κωνσταντίνος
Ort Τήνος
Verlag Πανελλήνιο Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου
Datum 2001
Weiteres Κατάλογος έκθεσης
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung