Ο σκηνοθέτης και η παράσταση της Ορέστειας στο Βασιλικό Θέατρο

Titel Ο σκηνοθέτης και η παράσταση της Ορέστειας στο Βασιλικό Θέατρο
Autor*in Σπάθης, Δημήτρης
Herausgeber*in Καϊάφα, Ουρανία
Buchtitel Ευαγγελικά (1901) – Ορεστειακά (1903). Νεωτερικές πιέσεις και κοινωνικές αντιστάσεις
Ort Αθήνα
Verlag Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας - Ίδρυμα Μοραΐτη
Datum 2005
Seiten 229-266
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung