Κοινωνικά θέματα

Titel Κοινωνικά θέματα
Autor*in Θεοτοκάς, Γιώργος
Herausgeber*in Αλιβιζάτος, Νίκος
Herausgeber*in Τσαπόγας, Μιχαήλ
Buchtitel Γ. Θεοτοκάς. Στοχασμοί και Θέσεις, Πολιτικά Κείμενα 1925-1966
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1996
Seiten 301-317
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung