Συγκριτικό Δίκαιο και ελληνική δικαστηριακή πρακτική

Titel Συγκριτικό Δίκαιο και ελληνική δικαστηριακή πρακτική
Autor*in Δεληγιάννη-Δημητράκου, Χριστίνα
Publikation Κριτική Επιθεώρηση
Ausgabe 2
Datum 1995
Seiten 99–140
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung