Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 1974-2000. Ιστορική Αναδρομή

Titel Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 1974-2000. Ιστορική Αναδρομή
Autor*in Μπότσιου, Κωνσταντίνα
Herausgeber*in Σαλίμπα, Αλίκη
Buchtitel Η Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Τουρκίας
Ort Αθήνα
Verlag Σιδέρης
Datum 2000
Seiten 133-213
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung