Ιωάννης Καλιτσουνάκης (1878-1966)

Titel Ιωάννης Καλιτσουνάκης (1878-1966)
Autor*in Καψωμένος, Στυλιανός Γ.
Publikation Ελληνικά
Band 20
Ausgabe 1
Datum 1967
Seiten 280-282
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung