Αιτιολογική έκθεσις του νομοσχεδίου περί οργανισμού του Πανεπιστημίου

Titel Αιτιολογική έκθεσις του νομοσχεδίου περί οργανισμού του Πανεπιστημίου
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής
Datum 1899
Seiten 950-1014
Weiteres Παράρτημα
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung