Φουστανέλες και χλαμύδες. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτότητα, 1821-1830

Titel Φουστανέλες και χλαμύδες. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτότητα, 1821-1830
Autor*in Κουλούρη, Χριστίνα
Ort Αθήνα
Verlag Αλεξάνδρεια
Datum 2020 (υπό έκδοση)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung