Πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονη πολιτική ιστορία: τα μυθιστορήματα των αδελφών Σούτσων μεταξύ διαφωτισμού και ρομαντισμού

Titel Πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονη πολιτική ιστορία: τα μυθιστορήματα των αδελφών Σούτσων μεταξύ διαφωτισμού και ρομαντισμού
Autor*in Καλαντζοπούλου, Μάρω
Herausgeber*in Τσιριμώκου, Λίζυ κ.α.
Buchtitel Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας: μετρικά, υφολογικά, κριτικά, μεταφραστικά. Πρακτικά ΙΔ’ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, 27–30 Μαρτίου 2014: μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Datum 2014
Seiten 171-190
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung