Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη. Κλήσις Μαξιμιλιανού Μέρτεν, προς τον μάρτυρα Ιωάννην Σταθάκην

Titel Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη. Κλήσις Μαξιμιλιανού Μέρτεν, προς τον μάρτυρα Ιωάννην Σταθάκην
Herausgeber*in Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης [ΚΙΘ],
Datum 26 Ιανουαρίου 1959
Weiteres Δίκη Μέρτεν
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung