Το δίκαιο και η νομική επιστήμη υπό το καθεστώς της 4ης Αυγούστου

Titel Το δίκαιο και η νομική επιστήμη υπό το καθεστώς της 4ης Αυγούστου
Autor*in Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Publikation Νεοελληνικά Ιστορικά
Band 3
Datum 2013
Seiten 169-188
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung