Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη. Αίτησις αποφυλακίσεως του Νικολάου Καμπάνη, προφυλακισμένου εν ταις ενταύθα φυλακαίς του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Προς τον κον Ειδικόν Επίτροπον των δοσιλόγων

Titel Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη. Αίτησις αποφυλακίσεως του Νικολάου Καμπάνη, προφυλακισμένου εν ταις ενταύθα φυλακαίς του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Προς τον κον Ειδικόν Επίτροπον των δοσιλόγων
Herausgeber*in Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης [ΚΙΘ]
Datum 5 Ιουνίου 1945
Weiteres Δίκη Μέρτεν
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung