Μνημειακή ζωγραφική στην Αθήνα του 19ου αι.

Titel Μνημειακή ζωγραφική στην Αθήνα του 19ου αι.
Autor*in Μάλαμα, Αναστασία Γ.
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 2005
Weiteres Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung