Έλενα Άγκρη: Ένας άγνωστος θρύλος του λυρικού θεάτρου

Titel Έλενα Άγκρη: Ένας άγνωστος θρύλος του λυρικού θεάτρου
Autor*in Κουσουρής, Γιώργος Αθ.
Ort Αθήνα
Verlag Ιδιωτική έκδοση
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung