Εν Εσπερία τα φώτα

Titel Εν Εσπερία τα φώτα
Autor*in Σιδέρη, Αλόη
Buchtitel Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
Datum 1989
Seiten 83-98
Weiteres Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου (Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung