Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, η Διάπλασις των παίδων και το θέατρο για παιδιά (1896-1916) (υπό δημοσίευση)

Titel Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, η Διάπλασις των παίδων και το θέατρο για παιδιά (1896-1916) (υπό δημοσίευση)
Autor*in Νικήτας, Ζαφείρης
Publikation Μικροφιλολογικά
Ausgabe 51
Datum 2022
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung