Πρυτανικοί και πανηγυρικοί λόγοι του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1900. Βιβλιογραφική Καταγραφή

Titel Πρυτανικοί και πανηγυρικοί λόγοι του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1900. Βιβλιογραφική Καταγραφή
Autor*in Εξίσου, Ευφημία
Publikation Τετράδια Εργασίας ΚΝΕ-ΕΙΕ
Band 10
Datum 1988
Seiten 471-550
Weiteres Από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung