Εφυγε ένας Γερμανός φίλος Ελλάδας και δημοκρατίας

Titel Εφυγε ένας Γερμανός φίλος Ελλάδας και δημοκρατίας
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Η Kαθημερινή
Datum 17.01.2006
Weiteres Nachruf auf Johannes Weissert
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung