Πάτρα 1828-1860. Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19ο αιώνα

Titel Πάτρα 1828-1860. Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19ο αιώνα
Autor*in Μπακουνάκης, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung