Αεροπορία και Πολυτεχνείον

Titel Αεροπορία και Πολυτεχνείον
Autor*in Θεοδωρίδης, Φρίξος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 8
Datum 1938
Seiten 390-396
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung