Διακήρυξη της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Νεοελληνικών Προβλημάτων: Επιστήμη – Ανοικοδόμηση

Titel Διακήρυξη της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Νεοελληνικών Προβλημάτων: Επιστήμη – Ανοικοδόμηση
Autor*in ΕΠ-ΑΝ (Συλλογικό)
Publikation Ανταίος
Ausgabe 12
Datum 30.11.1945
Seiten 261-262
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung