Γενική Εισαγωγή

Titel Γενική Εισαγωγή
Autor*in Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Herausgeber*in Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Herausgeber*in Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Buchtitel Αστικός Κώδικας. Γενικές Αρχές: Άρθρα 1–126
Band ΙΑ
Ort Αθήνα
Verlag Π. Ν. Σάκκουλας
Datum 2016
Seiten 1–174
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung