Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Το «ανακοπτόμενο άλμα», τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000

Titel Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Το «ανακοπτόμενο άλμα», τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000
Autor*in Δημαράς, Αλέξης
Ort Αθήνα
Verlag Μεταίχμιο
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung