Το έθνος και τα ερείπιά του: Αρχαιότητα, αρχαιολογία και εθνικό φαντασιακό στην Ελλάδα

Titel Το έθνος και τα ερείπιά του: Αρχαιότητα, αρχαιολογία και εθνικό φαντασιακό στην Ελλάδα
Autor*in Χαμηλάκης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
Datum 2012
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: The nation and its ruins: Antiquiyty, archaeology and national imagination in Greece. Μετάφραση από τα αγγλικά: Νεκτάριος Καλαϊτζής
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung