Οικιστική Ανάλυση. Οικιστικές μελέτες-οικιστική ανάλυση: οδηγίες για τη μελέτη των χωροταξικών των οικιστικών και των πολεοδομικών προβλημάτων και για την ανοικοδόμηση της χώρας

Titel Οικιστική Ανάλυση. Οικιστικές μελέτες-οικιστική ανάλυση: οδηγίες για τη μελέτη των χωροταξικών των οικιστικών και των πολεοδομικών προβλημάτων και για την ανοικοδόμηση της χώρας
Autor*in Δοξιάδης, Κωνσταντίνος Α.
Ort Αθήνα
Verlag Υπουργείο Ανοικοδομήσεως
Datum 1946
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung