Συλλογή ερωτικών, ηρωικών και σύμμικτων ποιημάτων

Titel Συλλογή ερωτικών, ηρωικών και σύμμικτων ποιημάτων
Autor*in Πανταζής, Γεώργιος
Ort Εν Ζακύνθω
Verlag Εκ της τυπογραφίας ο Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου
Datum 1850
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung