Ο θεσμός του Οδηγού Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Titel Ο θεσμός του Οδηγού Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Autor*in Χρήστου, Θανάσης
Buchtitel Πρακτικά του ΙΔ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag χ.ε.
Datum 1994
Seiten 601–613
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung