Τραγώδια, ήτοι διάφορα άσματα ηρωικά, κλέπτικα και ερωτικά, συλλεχθέντα εκ διαφόρων βιβλίων τε και αντιγράφων προς τέρψιν και διασκέδασιν των ανθρώπων

Titel Τραγώδια, ήτοι διάφορα άσματα ηρωικά, κλέπτικα και ερωτικά, συλλεχθέντα εκ διαφόρων βιβλίων τε και αντιγράφων προς τέρψιν και διασκέδασιν των ανθρώπων
Autor*in Αγγελίδης, Άγγελος
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ της τυπογραφίας Άγγελου Αγγελίδου
Datum 1841
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung