Άπαντα. Τόμ. 1: Δύσκολες Νύχτες

Titel Άπαντα. Τόμ. 1: Δύσκολες Νύχτες
Autor*in Αξιώτη, Μέλπω
Herausgeber*in Δούκα, Μαρώ
Herausgeber*in Λαμπρόπουλος, Βασίλης
Ort Αθήνα
Verlag Κέδρος
Datum 1988
Weiteres In Einleitung des Bandes (S. 14): Erw. der freundschaftlichen Verbindungen Axiotis zu A. Seghers, K. Stern, P. Wiens, S. Hermlin
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung