Η διάδοση της δυτικής μουσικής στην Κωνσταντινούπολη από τους έλληνες κατά το β΄μισό του 19ου αιώνα

Titel Η διάδοση της δυτικής μουσικής στην Κωνσταντινούπολη από τους έλληνες κατά το β΄μισό του 19ου αιώνα
Autor*in Τρικούπης, Θανάσης
Autor*in Μπαντέκα, Δήμητρα
Herausgeber*in Χάρδας, Κώστας
Herausgeber*in Σακαλλιέρος, Γιώργος
Herausgeber*in Φούλιας, Ιωάννης
Buchtitel 9ο Διατμηματκό Μουσικολογικό συνέδριο «Παραλλαγές, επεξεργασίες, μεταμορφώσεις», 1-3 Θεσσαλονίκη Δεκεμβρίου 2017
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία
Datum 2021
Seiten 10-18
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung