Η Αθήνα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα: χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού ρεύματος. Μια πρώτη προσέγγιση

Titel Η Αθήνα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα: χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού ρεύματος. Μια πρώτη προσέγγιση
Autor*in Δημητροπούλου, Μυρτώ
Herausgeber*in Σαπουνάκη-Δρακάκη, Λυδία
Buchtitel Η Ελληνική πόλη σε ιστορική προοπτική
Ort Αθήνα
Verlag Διόνικος
Datum 2005
Seiten 123–130
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung