Κοινωνική κρίση και αισθητική αναζήτηση στον Μεσοπόλεμο. Η παρέμβαση του περιοδικού «Ιδέα»

Titel Κοινωνική κρίση και αισθητική αναζήτηση στον Μεσοπόλεμο. Η παρέμβαση του περιοδικού «Ιδέα»
Autor*in Λαδογιάννη, Γεωργία
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2007
Weiteres 1η έκδοση: 1993
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung