Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη. Friedrich Krupp AG, Hauptverwaltung, Erzbergbau, An Herrn Rechtsanwalt, Johann Stathakis, Venizelou Str. 19

Titel Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη. Friedrich Krupp AG, Hauptverwaltung, Erzbergbau, An Herrn Rechtsanwalt, Johann Stathakis, Venizelou Str. 19
Herausgeber*in Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης [ΚΙΘ]
Datum 4 Juli 1952
Weiteres Δίκη Μέρτεν
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung