Τρία θεμελιώδη προβλήματα της αστικής ευθύνης εις τα σύγχρονα δίκαια και τον ελληνικόν αστικόν κώδικα

Titel Τρία θεμελιώδη προβλήματα της αστικής ευθύνης εις τα σύγχρονα δίκαια και τον ελληνικόν αστικόν κώδικα
Autor*in Λιτζερόπουλος, Αλέξανδρος Γ.
Publikation Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου
Band 7
Datum 1940
Seiten 158-203
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung