Οργανική πόλη και καθολικό πνεύμα. Διδασκαλία και έργο του Ιωάννη Δεσποτόπουλου

Titel Οργανική πόλη και καθολικό πνεύμα. Διδασκαλία και έργο του Ιωάννη Δεσποτόπουλου
Autor*in Δήμα, Βασιλική (Λίνα)
Universität Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ort Αθήνα
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung