Η υποδοχή του Adam Smith στην Ελλάδα: μια ιδιότυπη “μετακένωση”

Titel Η υποδοχή του Adam Smith στην Ελλάδα: μια ιδιότυπη “μετακένωση”
Autor*in Θεοχαράκης, Νίκος
Herausgeber*in Θεοχαράκης, Νίκος
Buchtitel Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών (Βιβλία Ι & ΙΙ)
Ort Αθήνα
Verlag Πεδίο
Datum 2018
Seiten 471-527
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung