Η ‘’εξυγίανσις’’ άρχισε με ομαδικές απολύσεις των ανωτάτων υπαλλήλων – ο κατάλογος των προγραφών

Titel Η ‘’εξυγίανσις’’ άρχισε με ομαδικές απολύσεις των ανωτάτων υπαλλήλων – ο κατάλογος των προγραφών
Autor*in Άγνωστος/η
Publikation Ριζοσπάστης
Ort Αθήνα
Datum 12 Οκτωβρίου 1946
Seiten 4
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung