Η Φωνή του Τυρταίου ήτοι Συλλογή διαφόρων ηρωικών και ιστορικοηρωικών ασμάτων εν ή και τίνα Επεισόδια ιστορικά περί της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως / Συλλεχθέντα και εκδοθέντα Χάριν του Ελληνικού Στρατού

Titel Η Φωνή του Τυρταίου ήτοι Συλλογή διαφόρων ηρωικών και ιστορικοηρωικών ασμάτων εν ή και τίνα Επεισόδια ιστορικά περί της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως / Συλλεχθέντα και εκδοθέντα Χάριν του Ελληνικού Στρατού
Autor*in Γεωργίου, Εμμανουήλ
Ort Εν Αθήναις
Verlag Τύποις Κ. Μυλιάδου
Datum 1862
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung