Οι Έλληνες βιομήχανοι μπροστά στην ευρωπαϊκή πρόκληση: κρατική στρατηγική και ιδιωτικά συμφέροντα από τη σύνδεση με την Ε.Ο.Κ. στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Titel Οι Έλληνες βιομήχανοι μπροστά στην ευρωπαϊκή πρόκληση: κρατική στρατηγική και ιδιωτικά συμφέροντα από τη σύνδεση με την Ε.Ο.Κ. στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας
Autor*in Τσάκας, Χρήστος
Universität Πανεπιστήμιο Κρητης
Ort Ρέθυμνο
Datum 2015
Weiteres Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung