Στρατηγού Mακρυγιάννη Aπομνημονεύματα

Titel Στρατηγού Mακρυγιάννη Aπομνημονεύματα
Herausgeber*in Πολίτης, Αλέξης
Herausgeber*in Παπαγεωργίου, Γεωργία
Mitarbeiter*in Βλαχογιάννης, Γιάννης
Band 1-3
Ort Αθήνα
Verlag Βιβλιοπωλείον της «Εστίας»
Datum 2011
Weiteres Μεταγραφή-σημειώσεις Γιάννης Βλαχογιάννης
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung