Το θέατρο των ιδεών κι ο κ. Δ. Π. Ταγκόπουλος

Titel Το θέατρο των ιδεών κι ο κ. Δ. Π. Ταγκόπουλος
Autor*in Ξενόπουλος, Γρηγόριος
Publikation Ο Νουμάς
Ausgabe 711
Datum 1920
Seiten 324-325
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung