Ο Πρίγκιπας Ερμάννος φον Πύκλερ-Μούσκαου στην Ελλάδα

Ποια υπήρξαν τα Ελληνικά πάθη του Πρίγκιπα Ερμάννου φον Πύκλερ-Μούσκαου; Πώς μπορεί να περιγραφεί το ταξίδι του στο πεδίο εντάσεων μεταξύ αρχαιολατρείας και απογοήτευσης από το Ελληνικό Βασίλειο, μεταξύ φιλελληνισμού και οριενταλισμού;

Essaytyp: Mikrogeschichte
Schlagwörter: ταξίδι, ταξιδιωτική λογοτεχνία, οριενταλισμός, φιλελληνισμός, αρχιτεκτονική κήπου
Zeitfenster: 1835-1836

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung