Antonios Ι. Antoniadis

19. Jh. –

Nachweise in der Bibliographie

Nösselt, Friedrich: Επιτομή της Γενικής Ιστορίας,  Συγγραφείσα μεν Γερμανιστί υπό  Φρειδερ. Νοισσέλτου,  Καθηγητού εν Βρεσλαυία, Μεταγλωττισθείσα δ΄ εκ της πέμπτης του πρωτοτύπου εκδόσεως. Υπό  Α. Ι. Αντωνιάδου. Προς χρήσιν των απανταχού Ελληνικών Σχολείων. Εκδίδεται δαπάνῃ Κ. Αντωνιάδου, übers. von. Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης, Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου 1859.
Friedrich Nösselt (Autor*in), Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης (Übersetzer*in)
1859
Schrepfer, Ignaz: Τα Ἀνώμαλα Ρήματα του Πεζού Λόγου των Αττικών  συνοπτικώς εκδοθέντα υπό  Ιγνατίου Σχρεπφέρου, Εκ του Γερμανικού υπό  Α. Ι. Αντωνιάδου.  Εκδίδεται δαπάνῃ Κ. Αντωνιάδου, übers. von. Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου 1860.
Ignaz Schrepfer (Autor*in), Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης (Übersetzer*in)
1860
Weber, Georg: Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας.  Συγγραφείσα μεν γερμανιστί υπό  Γεωργ. Ουηβέρου  Δ. Φ. Καθηγητού κλπ. εν Εϊδελβέργῃ, Μεταγλωττισθείσα δε υπό  Α. Ι. Αντωνιάδου, Προς χρήσιν της νεολαίας. Εκδίδεται δαπάνη Κ. Αντωνιάδου. Βιβλίον Πρώτον: Ιστορία του Παλαιού Κόσμου. Βιβλίον Δεύτερον: Ιστορία του Μεσαίωνος. Βιβλίον Τρίτον: Ιστορία των Νέων Χρόνων. Βιβλίον Τέταρτον: Ιστορία νεωτάτη., Bd. 4 Bd., übers. von. Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης, Bd. 1: 12 Auflagen (1858-1881); Bd. 2: 7 Auflagen (1859-1878); Bd.3: 3 Auflagen (1859-1871); Bd.4: 4 Auflagen (1860-1878); Bd. 3/4 zusammen: 2 Auflagen (1876, 1879). Aufl., Αθήνα: Ἐκ τοῡ Τυπογραφείου Κ. Ἀντωνιάδου 1858.
Georg Weber (Autor*in), Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης (Übersetzer*in)
1858-1881

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung