Charissis Poulios

1845 –

Nachweise in der Bibliographie

Deffner, Michael: Μιχαήλ Δέφνερ Υφηγητού  Γυμνάσματα  προς μετάφρασιν εκ της Ελληνικής εις την Γερμανικήν Εκδίδονται δαπάναις Χαρίση Πουλίου Καθηγητού του B΄ εν Ἀθήναις Γυμνασίου Αθήνησι, übers. von. Χάρης Πουλιού, Αθήνα: Τύποις Ανδρέου Κορομηλά 1873.
Michael Deffner (Autor*in), Χάρης Πουλιού (Übersetzer*in)
1873
Oppel, Karl: „Προς τας μητέρας“, in: Εστία 7/171 (1879), S. 219–221, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/69546/61895.
Karl Oppel (Autor*in), Χαρίσης Πούλιος (Übersetzer*in)
1879
Oppel, Karl: Το βιβλίον των γονέων Πρακτικός οδηγός προς την κατ’ οίκον ανατροφήν των παίδων ~~~ Εκ του Γερμανικού υπό Χαρίση Πουλίου Καθηγητου εν τω Α΄ γυμνασίω Αθηνών και τω Αρσακείῳ Παρθεναγωγείω, übers. von. Πούλιος, 2. verb. Aufl. 1899 Aufl., Αθήνα: Eκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού 1879.
Karl Oppel (Autor*in), Πούλιος (Übersetzer*in)
1879
Sommerbrodt, Julius Wilhelm Ewald: Το αρχαίον ελληνικόν θέατρον, übers. von. Πούλιος, Αθήνα: Τυπογραφείο „Μέλλον“ 1876.
Julius Wilhelm Ewald Sommerbrodt (Autor*in), Πούλιος (Übersetzer*in)
1876

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung