Συνέδριο: "Η μεταπολεμική ανανέωση των ελληνογερμανικών σχέσεων"

Το Κέντρο Νέου Ελληνισμού (CeMoG) του Freie Universität Berlin οργανώνει κάθε Τετάρτη από 4 Νοεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελληνογερμανικών Σχέσεων (ΕΜΕΣ) του ΕΚΠΑ συνέδριο σε συνέχειες με θέμα «Η μεταπολεμική ανανέωση των ελληνογερμανικών σχέσεων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Στην εποχή της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης, του ψυχρού πολέμου, της παγκόσμιας ραγδαίας αλλά άνισης ανάπτυξης, αλλά και της ριζικής μετεξέλιξης των τρόπων της καθημερινής ζωής, αυτό που συνέδεσε πιο στενά την Ελλάδα με τη διχοτομημένη πλέον Γερμανία ήταν η μαζική εργατική μετανάστευση που ξεκίνησε κατά την δεκαετία του 1950 στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Αυτή η βαθιά σχέση για μεγάλο αριθμό Ελλήνων πολιτών που προέρχονταν από τα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας στηρίχθηκε στις πιο δυνατές βάσεις: σε εμπειρίες της συνύπαρξης στην καθημερινότητα, σε ουσιαστικές διαδικασίες επανακοινωνικοποίησης που συνεπάγεται κάθε μακράς διάρκειας εργασιακός βίος σε ξένη χώρα. Η Ελλάδα κατάφερε να περάσει από τις αναμνήσεις των θηριωδιών των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στην οικονομική και πολιτική συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινής Αγοράς και να καταλήξει να έχει σήμερα με τη θέλησή της το ίδιο νόμισμα με τους πρώην κατακτητές της. Επίσης, παρά τις ισχυρές αναταράξεις, που προέκυψαν από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, η πολιτική συνεργασία αποτελεί μια αυτονόητη πλέον κατάσταση – τόσο στο διακυβερνητικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο ακόμη και των στελεχών των κομμάτων ή των κινημάτων που ανήκουν σε διευρωπαϊκά διαμορφωμένες πολιτικές οικογένειες.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνηθούν τα πεδία των διασταυρώσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έως τις μέρες μας, καθώς και η ανάλυση της σημασίας αυτών των πεδίων για τις κατευθύνσεις των αλληλεπιδράσεων και της διμερούς συνεργασίας.

Datum: 04.11.2020-09.12.2020

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung