Βάπτισμα Taufe. Ακολουθία του βαπτίσματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Taufgottesdienst der Orthodoxen Kirche

Titel Βάπτισμα Taufe. Ακολουθία του βαπτίσματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Taufgottesdienst der Orthodoxen Kirche
Autor*in Orthodoxe Kirche
Übersetzer*in Kallis, Anastasios
Band Band III
Ort Münster
Verlag Theophano Verlag
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung