Αποχαιρετώντας τη ζωή ή οίκος ευγηρίας

Titel Αποχαιρετώντας τη ζωή ή οίκος ευγηρίας
Autor*in Delidimitriou-Tsakmaki, Eleni
Herausgeber*in Eideneier, Niki
Übersetzer*in Hadjiantoniou-Wolf, Maria
Buchtitel Kinder des Meeres. Geschichten der Heimat und der Fremde
Ort Köln
Verlag Romiosini
Datum 1997
Seiten 44-59
Weiteres Anthologie
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung