Τραγώδια της νέας Ελλάδος, εθνικά και άλλα, τα μεν τυπωμένα πρότερον, τα δ' ατύπωτα. Με προλεγόμενα και σημειώσεις εκδοθέντα υπό Θεοδώρου Κινδ. Neugriechische Poesieen, ungedruckte und gedruckte, mit Einleitung und sowohl Sach- als Wort-Erklärungen

Titel Τραγώδια της νέας Ελλάδος, εθνικά και άλλα, τα μεν τυπωμένα πρότερον, τα δ' ατύπωτα. Με προλεγόμενα και σημειώσεις εκδοθέντα υπό Θεοδώρου Κινδ. Neugriechische Poesieen, ungedruckte und gedruckte, mit Einleitung und sowohl Sach- als Wort-Erklärungen
Herausgeber*in Kind, Theodor
Ort Leipzig
Verlag Dyk
Datum 1833
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung